АдминПро и АдминДГ с уеб версия

20+
години опит

50 000+
Списък-образеца

2500+
абонати годишно

Модул „Списък-образец“ от платформата АдминПлюс

 • Интеграция с новата НЕИСПУО*

 • Създаване на Списък-образци 1, 2, 3

 • Работа в позната и подобрена среда


*Интеграцията ще бъде възможна, след като имаме разрешение от МОН да получаваме и изпращаме данни за Списък-образеца от и към НЕИСПУО.

Какво се променя за абонатите на ИС АдминПро, ИС АдминДГ и платформата АдминПлюс след въвеждането на новата НЕИСПУО?Очаква се НЕИСПУО да бъде отворена за изпращане и получаване на данни от и към външни доставчици. Дотогава Списък-образецът ще се изготвя само в НЕИСПУО.

Всички абонати на ИС АдминПро, ИС АдминДГ, електронен дневник АдминПлюс и останалите модули от платформата АдминПлюс ще могат да продължат работа, както досега.

След като НЕИСПУО бъде отворена за външни доставчици, единственото, което ще трябва да направите, е в новата НЕИСПУО да потвърдите, че ползвате услугите на АдминСофт Плюс.

За институции, изготвящи Списък-образец 1

Желателно е да продължите да поддържате актуални данните в ИС АдминПро, за да приключите успешно учебната година. Това ще Ви гарантира изпълнението на ежедневните административни дейности, като:

Отсъствия

 • Въвеждате отсъствията на учениците и подавате данните към новата НЕИСПУО с файла от ИС АдминПро, както досега.

Печат на документи

 • Отпечатвате документи на ученици – удостоверения, свидетелства, дипломи, дубликати.
 • Поддържате списък с напусналите ученици от минали години с цел печат на протоколи и документи, както и подавате данни за здравното осигуряване към НАП.
 • Отпечатвате Удостоверения за преместване и служебни бележки, като използвате данните за училището и учениците.

Здравно осигуряване

 • Създавате експортен файл на данни за здравното осигуряване на учениците над 16 години от ИС АдминПро към НАП.

За потребителите на модулите от платформата АдминПлюс
До осигуряване на интеграцията на външни доставчици с НЕИСПУО е желателно да поддържате данните в ИС АдминПро, за да:

 • Разполагате с актуални данни във всички модули от платформата АдминПлюс, с които работите.
 • Продължите да работите с Електронен дневник АдминПлюс, както досега.
 • Прехвърляте данни за учебния план и оценките от модул Личен картон на платформата АдминПлюс в модул Дипломи на ИС АдминПро с цел отпечатване на: Удостоверение за завършен първи гимназиален етап на средно образование (ном. № 3-31), Диплома за средно образование (ном. 3-34) и Свидетелство за професионална квалификация (ном. 3-54).
 

За институции, изготвящи Списък-образец 2

Желателно е да продължите да поддържате актуални данните в ИС АдминДГ, за да приключите успешно учебната година. Това ще Ви гарантира изпълнението на ежедневните административни дейности, като:

Отсъствия

 • Въвеждате отсъствията на децата и подавате данните към новата НЕИСПУО с файла от ИС АдминДГ, както досега.

Печат на документи

 • Отпечатвате документи на децата: Удостоверение за преместване (ном. № 3-97) и Удостоверение за задължително предучилищно образование (ном. № 3-19).

За потребителите на модулите от платформата АдминПлюс
До осигуряване на интеграцията на външни доставчици с НЕИСПУО е желателно да поддържате данните в ИС АдминДГ, за да:

 • Разполагате с актуални данни във всички модули от платформата АдминПлюс, с които работите.
 • Продължите да работите с Електронен дневник АдминПлюс, както досега.

За институции, изготвящи Списък-образец 3

Ако сте потребители на модулите от платформата АдминПлюс, е важно да знаете, че актуализирането на данните на Вашата институция в модулите, с които работите, ще бъде възможно, след като бъде предоставена възможност на външните доставчици да получават и да изпращат данни за Списък-образеца от и към НЕИСПУО.

АдминСофт Плюс е в процес на разработка на нов модул „Списък-образец“, с който ще може да се изготвя и Списък-образец 3.Винаги близо до вас!

Лично отношение и индивидуален подход в реално време

Екип от специалисти с опит в системата на образованието

Професионална поддръжка по телефон, имейл или чрез отдалечен достъп

За въпроси,
свързани с модулите от платформата АдминПлюс:

За въпроси,
свързани с АдминПро/АдминДГ: