Бързо и лесно администриране на документи

в уеб-базирана среда!

Съвместна разработка на

РААБЕ България и АдминСофт Плюс

ЛЕСНО ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Модул „Документация за детската градина“

позволява генериране на примерни заповеди,

договори и др., с използване на данните за

детската градина, децата и персонала, въведени в

АдминС/АдминПлюс. Всеки един документ е готов за

директно попълване и разпечатване.

 

СЪЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН АРХИВ

Всеки документ може да бъде експортиран

в PDF формат, както и да бъде съхраняван

на Вашия компютър.

 

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕДАКТИРАНЕ И

ДОПЪЛВАНЕ НА ИЗБРАН ДОКУМЕНТ

Документите могат да бъдат експортирани в WORD формат, ако са необходими корекции според спецификата на Вашата детска градина.

 

Над

примерни документа

за учебната 2017/2018 година

350

„ ДОКУМЕНТАЦИЯ за ДЕТСКАТА ГРАДИНА“

 е модул от платформата АдминПлюс,

който позволява лесно администриране

в уеб-базирана среда на най-често използваните документи в детската градина

 за:

• организация на дейността;

• управление;

• трудово-правни отношения.

 

над

200

 документа вече са на Ваше разположение

 

За по-лесна работа с Модула документите са разпределени в три големи групи,

съобразени с основните дейности в детската градина:

 

Направете своя абонамент, за да улесните административната дейност във Вашата детска градина!

 

Вижте как работи

Имате въпроси?

За учебната 2017/2018 г. Модул „Документация за детската градина“

ще предложи на своите абонати над 350 примерни документа.

 

Документите ще бъдат актуализирани периодично и по тематични области, съобразени с календара на дейностите , както и съобразно настъпилите промени в нормативните актове.

 

Над 200 документа вече са на Ваше разположение!

 

 

Организация на дейността

Документи, необходими за планиране и организация на дейността

на детската градина и за осъществяване на ефективен образователен процес.

 

Управление

Примерни документи, подпомагащи административната и контролната

дейност на директора и неговия екип.

 

Трудово-правни документи

Примерни варианти на най-често използваните документи

при сключване и прекратяване на трудови договори, заповеди

за ползване на отпуск, длъжностни характеристики и др.

 

Разберете повече на:Copyright © 2017 AdminSoft Plus