Съвместна разработка на

РААБЕ България и АдминСофт Плюс

НОВО

НОВО

 

Бързо и лесно администриране

на документи в уеб-базирана среда!

ПРИМЕРНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАЩИТА

НА ЛИЧНИ ДАННИ

490

За по-лесна работа с Модула,

документите са разпределени в три

 големи групи, съобразени с основните дейности

в детските градини:

 

Над

за учебната 2018/2019 година

примерни документа

Генерирайте  Вашите заповеди,

договори и други документи, с използване на данните за детската градина, децата и персонала,

въведени в АдминС/АдминПлюс.

 

Всеки един документ  е готов за директно попълване и разпечатване.

 

Всеки документ може да бъде

експортиран в PDF формат,

както и да бъде съхраняван

на Вашия компютър.

 

над

490

 документа

вече са на Ваше разположение

 

Попълнете он-лайн

Разпечатайте

Запишете в

Запишете в

Документите могат да бъдат експортирани в DOC формат, ако са необходими корекции според спецификата на Вашето училище.

 

Организация на дейността

Документи, необходими за планиране и организация

на дейността на детската градина и за осъществяване

на ефективен образователен процес.

 

НОВО: раздел ЛИЧНИ ДАННИ

 

Примерни документи за прилагане

на Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни (GDPR),

съобразени със специфичната дейност в детската градина.

 

 

Управление

Примерни документи, подпомагащи административната

и контролната дейност на директора и неговия екип.

 

 

Трудово-правни документи

Примерни варианти на най-често използваните документи

при сключване и прекратяване на трудови договори, заповеди

за ползване на отпуск, длъжностни характеристики и др.

 

Абонаментът ще Ви осигури:

 

Направете своя абонамент, за да улесните административната дейност във Вашата детска градина!

 

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕДАКТИРАНЕ И

ДОПЪЛВАНЕ НА ИЗБРАН ДОКУМЕНТ

ЛЕСНО ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

СЪЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН АРХИВ

За учебната 2018/2019 г. Модул „Документация за детската градина“

предлага на своите абонати над 490 примерни документа.

 

Документите ще бъдат актуализирани периодично и по тематични области, съобразени с календара на дейностите , както и съобразно настъпилите промени в нормативните актове.

 

 

 

 

Copyright © 2018 AdminSoft Plus