Научете повече за:

550

За по-лесна работа с модула,

документите са разпределени в три големи групи,

съобразени с основните дейности в училище:

 

Учебна дейност

Документи, необходими за планиране и организация на дейността

на училището и за осъществяване на ефективен образователен процес.

 

Административно-стопанска и контролна дейност

Примерни документи, подпомагащи административната и контролната

дейност на директора и неговия екип.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудово-правни документи

Примерни варианти на най-често използваните документи

при сключване и прекратяване на трудови договори, заповеди

за ползване на отпуск, длъжностни характеристики и др.

 

НОВО: раздел ЛИЧНИ ДАННИ

 

Примерни документи за прилагане

на Регламент (ЕС) 2016/679  за защита на личните данни (GDPR),

съобразени със специфичната дейноств училище.

 

Съвместна разработка на

РААБЕ България и АдминСофт Плюс

НОВО

НОВО

 

Бързо и лесно администриране

на документи в уеб-базирана среда!

ПРИМЕРНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАЩИТА

НА ЛИЧНИ ДАННИ

примерни документа

Над

за учебната

2018/2019 година

550

Генериране на Вашите заповеди,

договори и други документи,

с използване на данните за училището,

учениците и персонала,

въведени в АдминПро/АдминПлюс.

 

Всеки един документ  е готов за директно попълване и разпечатване.

 

Всеки документ може да бъде

експортиран в PDF формат,

както и да бъде съхраняван

на Вашия компютър.

 

над

550

 документа

вече са на Ваше разположение

 

Попълнете он-лайн

Разпечатайте

Запишете в

Запишете в

Документите могат да бъдат експортирани в DOC формат, ако са необходими корекции според спецификата на Вашето училище.

 

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕДАКТИРАНЕ И

ДОПЪЛВАНЕ НА ИЗБРАН ДОКУМЕНТ

ЛЕСНО ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

СЪЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН АРХИВ

Направете своя абонамент, за да улесните административната дейност във Вашето училище!

 

Абонаментът ще Ви осигури:

 

За учебната 2018/2019 г. Модул „Училищна документация“

предлага на своите абонати над 550 примерни документа.

 

Документите ще бъдат актуализирани периодично и по тематични области,
съобразени с календара на дейностите в училищното образование,
както и съобразно настъпилите промени в нормативните актове.