Защитена вътрешна мрежа за комуникации

Обмен на съобщения между  учители, ученици, родители и училищна администрация.

Предварително определяне на групи получатели на базата на данните,

въведени в АдминПро/АдминПлюс.

1

БЕЗПЛАТЕН АБОНАМЕНТ

СЕГА

2017/2018

Модулът „Комуникации“ е защитена вътрешна мрежа за обмен

на съобщения между  учители, ученици, родители и училищна администрация, като не допуска изпращане или получаване на съобщения от лица извън училището / детската градина.

Учителите могат да изпращат съобщения до други учители или до учениците, на които преподават.

Родителите и учениците могат да изпращат съобщения само до класния ръководител или учителите, които преподават на съответния клас.

Училищната администрация и учителите могат да използват системата през уеб-базирано или чрез мобилно приложение, а учениците и родителите – само чрез мобилно приложение.

Системата използва предварително въведените данни от АдминПро/ АдминПлюс, като предварително са определени групи получатели – учители или ученици от определени класове. Групите могат да се допълват, както и да се съставят нови групи.

 

 

 

Комуникации

Как работи?

Направете своя абонамент, за да улесните административната дейност във Вашето училище!

 

Имате въпроси?

За кого?

Приложения

Съобщенията се обменят само между членове на колектива на съответното училище или детска градина. Съобщения могат да се изпращат както до отделни ученици или учители, така и до цели групи получатели – ученици от определен клас или дадена категория персонал.

Модулът „Комуникации“ е част от платформата АдминПлюс и се ползва на базата на договор за абонаментна поддръжка на ИС АдминПро. Отбелязвайки 20-годишнината от създаването на АдминПро, за учебната 2017/2018 година АдминСофт предоставя едногодишен свободен достъп до системата за всички училища и детски градини – абонати на АдминПро.

Комуникации

Достъп до платформата

Достъп до модул „Комуникации“ имат всички учители, ученици и родители, за които
са генерирани кодове за ползване на платформата АдминПлюс. Това защитава вътрешната мрежа на училището/ детската градина от нежелани съобщения, или получаване на съобщенията от външни лица.

Определяне на групи получатели

Групите получатели се определят от директора или администратора на системата. На базата на данните, въведени в АдминПро/АдминПлюс, предварително са определени групи получатели – например учители от определена категория персонал или ученици от определени класове.  Групите могат да се допълват, както и да се съставят нови групи.

Изпращане на съобщения

Учителите могат да изпращат съобщения до други учители или до учениците, на които преподават. Родителите и учениците могат да изпращат съобщения само до класния ръководител или учителите, които преподават на съответния клас. Всеки получател може да отговори на съобщение, което е получил.

Уеб-базирано приложение

Уеб-базираното приложение е предназначено за учителите и училищната администрация и е достъпно пред платформата АдминПлюс – www.adminplus.bg.
След получаване на код за достъп, всеки учител следва да създаде свой профил в системата. Създаденият профил е общ за всички модули от АдминПлюс – „Електронен дневник“, „Отсъствия“ и т.н.

Мобилно приложение

Мобилното приложение АдминПлюс е предназначено за учители, ученици и родители. Регистрацията в приложението се извършва чрез предоставения индивидуален код за достъп. Приложението ще бъде достъпно след 15-ти септември 2017 год.

За училищата и детските градини

учебна година

Модулът „Комуникации“ може да се ползва както от училищата,

така и от детските градини. Той дава възможност на директора

и учителите да изпращат съобщения, свързани с текущата дейност на институцията: предстоящи събития, промени
в програмата или дневния режим.

Изпращане и получаване на съобщения

Училищната администрация и учителите могат да ползват системата както през уеб-базиран интерфейс, така и през мобилно приложение. Учениците и родителите използват системата само чрез мобилно приложение.

Абонамент

www.adminplus.bg

Нагоре

Copyright © 2017 AdminSoft Plus