Защитена вътрешна мрежа за комуникации

За училищата и детските градини

Обмен на съобщения между  учители, ученици, родители и училищна администрация.

Предварително определяне на групи получатели на базата на данните,

въведени в АдминПро/АдминДГ/АдминПлюс.

Как работи?

Направете своя абонамент, за да улесните комуникацията във Вашата институция!

 

За кого?

Приложения

Защита

на личните данни

Изпращане и получаване на съобщения

Абонамент

Модулът „Комуникации“ може да се ползва както

от училищата, така и от детските градини.

Той дава възможност на директора и учителите

да изпращат съобщения, свързани с текущата дейност

на институцията: предстоящи събития, промени
в програмата или дневния режим.

Училищната администрация и учителите могат да ползват системата както през уеб-базиран интерфейс, така и през мобилно приложение. Учениците и родителите използват системата само чрез мобилно приложение.

Съобщенията се обменят само между членове на колектива на съответното училище или детска градина. Съобщения могат да се изпращат както до отделни ученици или учители, така и до цели групи получатели – ученици от определен клас или дадена категория персонал.

Модулът „Комуникации“ е част

от платформата АдминПлюс и се ползва на базата

на договор за абонаментна поддръжка на ИС АдминПро/АдминДГ.

Комуникации

Достъп до платформата

Достъп до модул „Комуникации“ имат всички учители, ученици и родители, за които
са генерирани кодове за ползване на платформата АдминПлюс. Това защитава вътрешната мрежа на училището/ детската градина от нежелани съобщения, или получаване на съобщенията от външни лица.

Определяне на групи получатели

Групите получатели се определят от директора или администратора на системата. На базата на данните, въведени в АдминПро/АдминПлюс, предварително са определени групи получатели – например учители от определена категория персонал или ученици от определени класове.  Групите могат да се допълват, както и да се съставят нови групи.

Изпращане на съобщения

Учителите могат да изпращат съобщения до други учители или до учениците, на които преподават. Родителите и учениците могат да изпращат съобщения само до класния ръководител или учителите, които преподават на съответния клас. Всеки получател може да отговори на съобщение, което е получил.

Уеб-базирано приложение

Уеб-базираното приложение е предназначено за учителите и училищната администрация и е достъпно пред платформата АдминПлюс – www.adminplus.bg.
След получаване на код за достъп, всеки учител следва да създаде свой профил в системата. Създаденият профил е общ за всички модули от АдминПлюс – „Електронен дневник“, „Отсъствия“ и т.н.

Мобилно приложение

Мобилното приложение АдминПлюс е предназначено за учители, ученици и родители. Регистрацията в приложението се извършва чрез предоставения индивидуален код за достъп.

Приложението  достъпно безплатно  в Google play.

Модулът „Комуникации“ е защитена вътрешна мрежа за обмен

на съобщения между  учители, ученици, родители и училищна администрация, като не допуска изпращане или получаване на съобщения от лица извън училището / детската градина.

Учителите могат да изпращат съобщения до други учители или до учениците, на които преподават.

Родителите и учениците могат да изпращат съобщения само до класния ръководител или учителите, които преподават на съответния клас.

Училищната администрация и учителите могат да използват системата през уеб-базирано или чрез мобилно приложение, а учениците и родителите – само чрез мобилно приложение.

Системата използва предварително въведените данни от АдминПро/ АдминДГ/АдминПлюс, като предварително са определени групи получатели – учители или ученици от определени класове. Групите могат да се допълват, както и да се съставят нови групи.

 

 

 

Комуникации

Сканирайте QR-кода

и инсталирайте мобилното приложение

В изпълнение на Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни, ако генерирате индивидуални кодове за достъп на деца и ученици под 14 години, моля поискайте писмено съгласие на техните родители или настойници за предоставяне на услуги на информационното общество.

Copyright © 2018 AdminSoft Plus