Генериране на индивидуални кодове за ползване на платформата АдминПлюс

Индивидуалните кодове са валидни за всички модули в платформата,

както и за регистриране на уеб-базираното приложение

1

БЕЗПЛАТЕН АБОНАМЕНТ

СЕГА

2017/2018

Преди започване на работа в платформата АдминПлюс, за всички ползватели (училищна администрация, учители, ученици и родители) е необходимо да бъдат генерирани индивидуални кодове за достъп.

 

Кодовете се генерират от администратора на системата (директор или друго упълномощено лице с администраторски права), на базата на данните, въведени в АдминПро / АдминС, и качени в платформата АдминПлюс. След генериране на кода, той може да бъде изпратен по електронна поща или разпечатан и предоставен лично.

 

Кодовете на учителите и учениците са индивидуални. Кодовете на родителите се генерират на база на данните за ученика, като един код може да се ползва от повече от един родител (майка, баща, баба, дядо и т.н.)

 

 

 

 

Код генератор

Какво още трябва да знаем за кодовете?

Направете своя абонамент, за да улесните административната дейност във Вашето училище!

 

Имате въпроси?

За кого?

Ползване на кодовете

Кодовете се генерират на базата на данните, въведени в АдминПро / АдминС, и качени в платформата АдминПлюс. След генериране на кода, той може да бъде изпратен по електронна поща или разпечатан и предоставен лично.

Модулът е достъпен само за администраторите на платформата на училища и детски градини, сключили абонамент за ползване на ИС АдминПро за 2017/2018 учебна година.

Код генератор

За кого е необходим код

Индивидуален код е необходимо да бъде генериран за всеки потенциален ползвател на системата – учител, служител, ученик или родител. Лице, за което не е генериран код, няма да може да получава съобщения или да проверява информацията в електронния дневник.

Кодове за учители и непедагогически персонал

За учителите и непедагогическия персонал, кодовете са валидни за модулите „Комуникация“, „Електронен дневник“, „Отсъствия“ и „Училищна документация“ (в зависимост от сключения от училището/ детската градина абонамент). За модулите „Отсъствия“ и „Училищна документация“ правата на достъп за всеки учител се определят допълнително от администратора на системата. За модулите „Комуникация“ и „Електронен дневник“ правата на достъп се определят на базата на информацията в системата (преподавани предмети, класно ръководство и т.н.)

Кодове за ученици

Кодовете, генерирани за учениците, са валидни за модулите „Комуникация“ (чрез мобилно приложение) и „Електронен дневник“ (чрез уеб-базирано приложение). Генерираният код трябва да бъде регистриран в системата. Ученик, за който има генериран код, но не е създал свой профил в платформата и не е регистрирал кода в мобилното приложение, няма да може да получава съобщения или да преглежда информацията в електронния дневник.

Кодове за родители

Кодовете, генерирани за родителите, са валидни за модулите „Комуникация“ (чрез мобилно приложение) и „Електронен дневник“ (чрез уеб-базирано приложение). Кодовете се генерират на база на данните за ученика, като един код може да се ползва от повече от един родител (майка, баща, баба, дядо и т.н.). Възможно е да бъде генериран код за родител, без да бъде генериран код за ученика (напр. в детските градини или за ученици от начален етап)

Изпращане и получаване на кодове

След генериране, кодовете могат да бъдат изпратени на получателя по електронна поща, или да бъдат разпечатани (от PDF-формат) и раздадени лично.

за учители, ученици и родители

учебна година

Модулът е предназначен за администратора на системата (директор или друго упълномощено лице с администраторски права) за генериране на индивидуални кодове за достъп на потребителите на платформата.

Генериране на кодове

Индивидуалните кодове се ползват от учениците, учителите и родителите за регистрация както в уеб-базираната платформа, така и в мобилното приложение. За учителите кодовете са валидни за модулите „Комуникация“, „Електронен дневник“, „Отсъствия“ и „Училищна документация“, а за родителите и учениците – за модулите „Комуникация“ и „Електронен дневник“ (и в зависимост от абонамента, сключен от училището/ детската градина).

Абонамент

www.adminplus.bg

Нагоре

Copyright © 2017 AdminSoft Plus