Научете повече за:

aSc Седмично разписание

с АдминПлюс

Бързо и лесно съставяне на седмично разписание, изцяло съобразено със спецификата на Вашето училище

Модулът “Седмично разписание” от електронната платформа АдминПлюс е базиран на десктоп-приложението aSc TimeTables, разработвано  от aSc Applied Software Consultants - световна марка в училищното планиране.

 

Седмичното разписание се съставя на базата на данните, въведени от училището в ИС АдминПро и уеб-платформата АдминПлюс. При автоматизираното съставяне се отчитат всички специфики за броя на часовете и разделянето на класовете на групи.

 

Модулът “Седмично разписание” може да се ползва самостоятелно или интегрирано с електронния дневник АдминПлюс. В случай че ползвате електронния дневник, седмичното разписание се прехвърля автоматично в програмата за месеца и деня. Можете да работите едновременно с един или повече шаблони от съставеното разписание.

 

 

Как работи?

Съвместен проект на

РААБЕ България и АдминСофт Плюс

Решава и най-сложните задания

Индивидуални учебни графици? Няколко смени Варианти на седмични програми или целодневна организация?

С aSc Седмично разписание може да контролирате всеки детайл от забързания училищен живот.

 

Лесна употреба и гъвкавост

Данните за паралелките, преподавателите и учебните часове, въведени в АдминПро, се импортират през платформата АдминПлюс.

 

Богата функционалност, съобразена с практиката

 

Множество инструменти само в един софтуер: автоматично изготвяне на варианти на учебни програми за седмица или учебен срок, разпределение и график на учителите, разпределение на класните стаи, заместване на учители и много други. Всички графици и разписания се създават спрямо Вашите предпочитания и конкретните възможности на училището.

Персонализирани справки – на хартия и електронни

 

Правите експорт по всяко време и когато Ви е необходимо – седмичното разписание се пренася автоматично в електронния дневник АдминПлюс. Може да съхранявате в удобен формат или да разпечатвате на хартиен носител седмични разписания, графици на отделни класове, на учители, графици за заместване или за заетост на класните стаи и други.

 

Бързо и лесно въвеждане на данни

Изготвяне графика на учителите

Варианти на седмично разписание

Пълна интеграция с данните

и електронния дневник АдминПлюс

 

Възможност за ръчно въвеждане и корекция на данни

Първоначалните данни за паралелките, преподавателите и учебните часове се прехвърлят директно от АдминПро. Можете да въведете допълнително класните стаи или други необходими данни.

Специално за абонатите в България, изготвеното седмично разписание се прехвърля автоматично в електронния дневник АдминПлюс. Можете да прехвърлите толкова варианта на седмичното разписание, колкото са необходими на Вашето училище.

 

Когато седмичното разписание е готово, имате възможност за ръчна корекция на данни. По този начин може да изчистите и пригодите до най-малката подробност Вашето разписание и да реагирате  бързо в случай на налагащи се промени.

 

В повечето училища седмичното разписание на учебните часове е различно за първия и втория учебен срок или се изготвя в два седмични варианта, които се редуват.

 

Какъвто и подход да сте избрали за Вашето училище, софтуерът Ви позволява надеждно и лесно да управлявате и тази специфика.

aSc Седмично разписание Ви дава възможност да планирате и администрирате лесно графика за всеки един учител. Можете да зададете предварително кога и къде да бъдат разпределени часовете на всеки учител.