Училище он-лайн

Електронна администрация и комуникации

в училището и детската градина

Повече информация за модулите:

Училищна

документация

Създаване на документи, свързани с учебната и административната дейност в училището

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Създаване на документи, свързани с учебната и административната дейност в детската градина

Настройки на системата

Импорт и синхронизиране на данните между ИС АдминПро/ АдминС и платформата АдминПлюс

Е-дневник за ученици от IV до XII клас. Оценки, отсъствия, преподаден материал.

Електронен дневник

Вход в модула

Експорт на данни

Експорт на основните данни от платформата във формат, който позволява тяхното интегриране в продукти и системи на други разработчици.

Код

генератор

Генератор на индивидуални кодове за достъп до системата – за учители, ученици и родители

ОТСЪСТВИЯ


Въвеждане на месечна информация за отсъствията на учениците и генериране на експортен файл за МОН.

Вход

КОНТАКТИ

Комуникации

Платформа за комуникация между училищната администрация, учителите и учениците, позволяваща изпращане на съобщения

в реално време до мобилни устройства (таблети

и смартфони).

КОНТАКТИ

В случай че имате нужда от допълнителна информация или съдействие за работата с платформата,

моля свържете се с нас:

Copyright © 2017 AdminSoft Plus